Vindfjellsamarbeidet

Velkommen!           

Her finner du informasjon om hva Vindfjellsamarbeidet er og hva samarbeidet driver med.

Vindfjellsamarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Målet med samarbeidet er å legge til rette for et godt friluftstilbud i Vindfjelltraktene, i første omgang vinterstid med preparerte skiløyper for turgåere. Vårt løypenett strekker seg over ca. 120 km med preparerte skiløyper.

Vindfjellsamarbeidet består av Larvik, Siljan og Lardal (Larvik fra 1/1-2018) kommuner, Larvik og Omegen Turistforening, Fritzøe Skoger og Vindfjelløpet (Svarstad IL).

I tillegg kommer det økonomiske bidrag fra øvrig næringsliv, hytte-eiere, hytte-foreninger og privatpersoner.

Du kan være med å bidra til preparering ved å klikke deg inn på menyvalget "Støtt samarbeidet" til venstre.

 prepping-des-2012